Jakie zdjęcie do prawa jazdy?

Z roku na rok nie maleje liczba osób, które podchodzą do egzaminów na prawo jazdy. Nic zresztą dziwnego, gdyż dziś przyjęło się, że młodzi uzyskają prawo jazdy jeszcze przed pójściem na studia. Wszak podejście do egzaminu możliwe jest już po ukończeniu 18. roku życia, a sam kurs można nawet rozpocząć nieco wcześniej.

Aby jednak móc cieszyć się prawem jazdy trzeba nie tylko wyjeździć odpowiednio dużą liczbę godzin czy potem zdać egzamin, lecz także spełnić kilka bardzo ważnych formalności. Dotyczy to także dostarczenia odpowiedniego zdjęcia do prawa jazdy, o czym cały czas nie każdy zdaje się pamiętać. Wiele osób nie do końca wie, jak to zdjęcie powinno wyglądać, jaki powinno mieć format i jakie są tak w zasadzie wytyczne. Skutkuje to nieodpowiednimi zdjęciami, które po prostu nie mogą zostać przyjęte.

Aby uniknąć takich problemów, warto jest wiedzieć, jakie powinno być zdjęcie do prawa jazdy. Do najważniejszych cech, jakie to zdjęcie powinno spełniać, należy zaliczyć:

  • kolor (zdjęcie nie może być czarno-białe),
  • aktualność (czyli powinno być wykonanie nie wcześniej niż sześć miesięcy przed złożeniem wniosku),
  • ostrość (a więc bez widocznych pikseli),
  • jednolite jasne tło.

Dodatkowo, bardzo ważne są także wymiary, które w tym przypadku wynoszą 35×45 mm. Istnieje także jeszcze kilka innych wytycznych związanych ze zdjęciem do prawa jazdy.

Zgodnie z nimi, zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę, a osoba na fotografii powinna być w pozycji frontalnej (przodem do obiektywu). Jej wizerunek powinien z kolei obejmować przede wszystkim twarz, czyli od górnej części barków aż do wierzchołka głowy.

Czy na zdjęciu do prawa jazdy można mieć okulary?

Wedle wymagań, osoba na zdjęciu powinna patrzeć na siebie, a na dodatek nie może mieć ani nakrycia głowy, ani też okularów z ciemnymi szkłami czy ogólnie rzeczy, które stanowią utrudnienie do rozpoznania danej osoby. Istnieje jednak pewien wyjątek: jeżeli mamy wadę wzorku to możliwe jest wykonanie fotografii w ciemnych okularach, ale pod warunkiem, że podobne zdjęcie mamy w dokumencie tożsamości.

Wtedy wymagane jest również dołączenie orzeczenia o niepełnosprawności do wniosku. Z kolei jeśli chodzi o nakrycie głowy to w określonym przypadku możemy wykonać zdjęcie do prawa jazdy właśnie z takim nakryciem – chodzi tutaj tylko o osoby, które noszą nakrycie głowy zgodne z religią, jaką wyznają. W tym przypadku także konieczne jest spełnienie kilku warunków. Po pierwsze, nakrycie nie może zasłaniać twarzy, gdyż na zdjęciu tak czy siak powinna być widoczna cała twarz.

Po drugie, podobne zdjęcie z nakryciem głowy musimy mieć w jakimś dokumencie tożsamości. I wreszcie po trzecie, do wniosku należy załączyć zaświadczenie o przynależności do danej wspólnoty wyznaniowej.