Nowoczesne instytucje

Nowoczesność każdy do niej dąży bez względu czy jest innowatorem czy chce korzystać z nowości. Mamy z nimi kontakt w życiu codziennym korzystamy z dóbr, o których jeszcze kilkadziesiąt lat temu nikt nawet nie śnił. W związku z rozwojem wiele innowacji nie spotyka się z ogromnym entuzjazmem a są raczej przyjmowane, jako coś oczywistego i oczekiwanego.

Praca ludzi zastępowana jest różnego rodzaju urządzeniami i komputerami, odchodzi się od tradycyjnych form korzystając z tych nowoczesnych, ale jest to jak najbardziej pozytywne z korzyścią dla wszystkich. Dziś nie wyobrażamy sobie życia bez telefonu komórkowego czy komputera ich obecność wydaje nam się naturalna. Dzięki nim łatwiejszy stał się kontakt nawet dla osób oddzielonych setkami kilometrów.

Podobnie jest z miejscami pracy i tymi, które zmuszeni jesteśmy odwiedzać: urzędy, przychodnie, szpitale to właśnie w takich miejscach innowacje cieszą się największym poparciem i entuzjazmem, ponieważ często traciliśmy w nich dużo czasu a dzięki na przykład komputeryzacji wiele spraw możemy załatwić zdalnie.