Czym jest dewiacja społeczna?

Czym jest dewiacja społeczna?

30 maja 2018 Wyłącz przez Hania

Dewiacja to pojęcie odnoszące się do odchylenia od powszechnie obowiązujących norm czy wartości, które szczególnie rozbudowane jest w naukach społecznych, które zajmują się społeczeństwem, jednostką, a także jednostką funkcjonującą w społeczeństwie.

A czym jest dewiacja społeczna? Dewiacja społeczna jest to odchylenie od reguł działania społecznego, a także postępowanie niezgodne z normami i wartościami przyjętymi w społeczeństwie w ogóle bądź w konkretnej grupie społecznej.

Interpretacja zachowań dewiacyjnych w dużej mierze zależy od społeczeństwa, bowiem na tym obszarze występują liczne różnice międzykulturowe i obyczajowe.

Ponadto dewiacje mogą być różnie interpretowane także ze względu na wielość przyjętych w naukach społecznych koncepcji teoretycznych.

Nie ulega wątpliwości, że dewiacje społeczne w ogólnym ujęciu są zjawiskiem szkodliwym, których występowanie na dużą skalę może mieć charakter destrukcyjny dla społeczeństwa, czy danej grupy społecznej, której dotyczą.

www.pomocnia-poznan.pl/oferta/psycholog-dzieciecy/ www.gugikkonferencja2015.pl