Czym jest dewiacja społeczna?

Dewiacja to pojęcie odnoszące się do odchylenia od powszechnie obowiązujących norm czy wartości, które szczególnie rozbudowane jest w naukach społecznych, które zajmują się społeczeństwem, jednostką, a także jednostką funkcjonującą w społeczeństwie.

A czym jest dewiacja społeczna? Dewiacja społeczna jest to odchylenie od reguł działania społecznego, a także postępowanie niezgodne z normami i wartościami przyjętymi w społeczeństwie w ogóle bądź w konkretnej grupie społecznej.

Interpretacja zachowań dewiacyjnych w dużej mierze zależy od społeczeństwa, bowiem na tym obszarze występują liczne różnice międzykulturowe i obyczajowe.

Ponadto dewiacje mogą być różnie interpretowane także ze względu na wielość przyjętych w naukach społecznych koncepcji teoretycznych.

Nie ulega wątpliwości, że dewiacje społeczne w ogólnym ujęciu są zjawiskiem szkodliwym, których występowanie na dużą skalę może mieć charakter destrukcyjny dla społeczeństwa, czy danej grupy społecznej, której dotyczą.

endokrynolog czerwonak