Uzależnienie od grupy społecznej

Młodzi ludzie zawsze szczególnie łatwo ulegali wpływom otoczenia. Zwykle więc, kiedy któryś przybywają w nowe miejsce, zmieniając szkołę czy dzielnicę, starają się szybko dostosować do panujących tam zwyczajów.

Chcąc zaimponować innym i zyskać nowych kolegów, często bez zastanowienia realizują polecenia grupy, do której pragnęliby przynależeć. Z czasem niestety okazuje się, że potrzeba przebywania w gronie określonych osób staje się na tyle silna, iż uzależniony nastolatek nie potrafi bez nich funkcjonować.

U dziecka można dostrzec kilka niepokojących objawów, świadczących o nałogu. Może ono nagle zacząć się buntować, okazywać nadmierną drażliwość oraz wahania nastroju.

Niewykluczone, że po pewnym czasie od przystąpienia do danej społeczności, młody człowiek zacznie też wyznawać zupełnie inne wartości niż dotychczas i agresywnie bronić słuszności swoich racji. Uzależnienie od grupy społecznej nierzadko prowadzi do utraty posiadanych dotychczas funkcji społecznych.

W przypadku młodzieży zwykle przyczynia się do pojawienia się problemów w szkole (dziecko nie chce uczestniczyć w lekcjach, ponieważ uważa, że to, czego się uczy, jest sprzeczne z ideami, wyznawanymi przez grupę). Osoba uzależniona traktuje wykluczenie z danej społeczności jako własną porażkę, równoznaczną z nieodwracalną katastrofą, dlatego może ono doprowadzić nawet do samobójstwa.

poradnia psychologiczna psycholog zielona góra