Egzamin wewnętrzny – co to takiego?

Wiele osób, które zamierzają zdawać egzamin na prawo jazdy zaprząta sobie głowę egzaminem wewnętrznym. Co to takiego i na czym polega? Egzamin wewnętrzny to egzamin przeprowadzany w ośrodku szkoleniowym, w którym robiony był kurs na prawo jazdy. Przeprowadzany jest na zakończenie szkolenia i ma on sprawdzić, czy kandydat na kierowcę jest odpowiednio przygotowany i czy może podejść do egzaminu państwowego. Zarówno część teoretyczna, jak i praktyczna, wygląda podobnie jak na właściwym egzaminie. Część teoretyczna może odbywać się przy pomocy komputerów lub w formie testów pisemnych.

Przystąpienie do tej części wymaga zrealizowania minimalnej wymaganej programem ilości zajęć wykładowych oraz praktycznych. Jeśli uzyskamy wynik pozytywny, możemy przystąpić do zdawania części praktycznej. Zazwyczaj egzamin przeprowadza instruktor prowadzący, ale może to być także inny, wyznaczony przez kierownika ośrodka szkoleniowego. W takiej sytuacji instruktor prowadzący powinien być obecny podczas przeprowadzania egzaminu. Zakres egzaminowanej wiedzy, kryteria oceny, czas i sposób przeprowadzenia są adekwatne do standardów egzaminu państwowego.