Formy zatrudniania

Form zatrudnienia pracowników jest całkiem sporo pierwszą podstawową jest umowa o pracę, dzięki której pracownik może korzystać z takich przywilejów jak urlop, zwolnienie chorobowe, ubezpieczenie ta forma jest najbardziej pożądana przez pracowników można powiedzieć, że daje największe poczucie bezpieczeństwa.

Kolejną formą jest umowa o dzieło często stosowana w przypadku krótkoterminowych praco prowadzonych przez przedsiębiorcę polegających na wykonaniu konkretnego zlecenia określonego ramami czasowymi oraz wynagrodzeniem, jaki pracownik wykona, ta forma często odnosi się również do freelancerów, czyli osób, które zdalnie wykonują zleconą pracę.

Kolejną formą (kiedyś całkowicie nieznaną) jest umowa zlecenie będąca bardzo często nadużywana przez pracodawców niezapewniająca pracownikowi w zasadzie niczego, ten rodzaj umowy umożliwia pracodawcy rezygnację z pracownika w dowolnym momencie –  okres wypowiedzenia, zwolnienia chorobowe czy urlop nie jest uwzględniony w tej formie umowy. Jest to najbardziej niekorzystna dla pracownika umowa.

Ostatnią formą zatrudnienia jest działalność gospodarcza od momentu, kiedy powstała nagonka na umowy zlecenia, pracodawcy zaczęli proponować tę formę, jest to kolejna forma ryzykowna dla pracownika, ale bardzo korzystna dla pracodawcy, który w tym przypadku nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów poza wynagrodzeniem.

wycieraczka z logotypem