Obowiązki franczyzobiorcy

www.ytongsilka.pl

Franczyza niesie wiele niepomiernych korzyści dla przedsiębiorców, którzy chcą wejść na rynek.

Działanie w ramach renomowanej marki, z pewnością będzie dużo łatwiejsze, niż zaczynanie wszystkiego od fundamentów.

W umowie franczyzy franczyzodawca udziela praw i nakłada obowiązki na franczyzobiorcę, który zgadza się je wypełniać.

Jakie są powinności franczyzobiorcy? Jednym z ważniejszych zadań franczyzobiorcy jest ścisłe trzymanie się metod i koncepcji prowadzenia działalności.

Jest to pełne uzależnienie od systemu postępowania, który charakteryzuje markę.

Ponadto franczyzobiorca płaci stronie, z którą podpisał umowę, odpowiednie wynagrodzenie – określony procent z zarobku.

Pieniądze te są przeznaczane na akcje marketingowe, reklamowe i organizacyjne sieci przedsiębiorstw.

Istotnym obowiązkiem jest również udostępnianie kontroli oraz korzystanie z usług określonych wcześniej dostawców.

Franczyzobiorca musi postępować według ustalonych reguł, ale korzyści płynące z ich wypełniania, z pewnością będzie dobrą inwestycją.