Startup Poland

Startup Poland to fundacja zajmująca się pomocą i komunikacją między młodymi przedsiębiorcami a ich potencjalnymi partnerami.

Zajmują się start-upami od zalążka, czyli pomysłu po wprowadzanie ich w życie i wspomaganie aż do momentu, kiedy będą „samodzielnymi” firmami.

Wiele osób ma pomysł na działalność, ale nie ma funduszy, które pozwoliłyby im na otwarcie własnego interesu, czasem bywa zupełnie na odwrót mianowicie po rozpoczęciu działalności okazuje się, że przedsiębiorstwo ma jakieś braki na przykład nie opracowało planu biznesowego, nie doprecyzowało grupy docelowej wówczas okazuje się, że te wszystkie niedociągnięcia powodują, że firma upada w gąszczu konkurencji.

To właśnie między innymi oni Startup Poland pomagają w wykonaniu realnego biznes planu i wdrożeniu go oferują pomoc w postaci doświadczenia i wielu kontaktów, dzięki którym młody przedsiębiorca mógłby nawiązać współpracę lub otrzymać wsparcie w postaci funduszy na swój innowacyjny i nowatorski pomysł.

Po owocnej współpracy „podopieczny” często staje się partnerem.

Platforma edukacyjna https://www.wecreo.com/kogidu/