Jak złożyć wniosek o przystąpienie do programu MDM

Mieszkanie dla młodych to program rządowy, który działa w porozumieniu z wybranymi bankami.

Dlatego przed przystąpieniem do programu, warto sprawdzić, które banki biorą w nim udział.

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego, w ramach programu Mieszkanie dla młodych, składa się wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu mieszkaniowego, w wybranym przez siebie banku, który przystąpił do programu.

Do składanego wniosku bezwzględnie należy dołączyć pisemne oświadczenie o spełnianiu warunku dotyczącego nieposiadania innego własnego mieszkania lub domu.

Dodatkowo w przypadku najmu lokalu lub posiadania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, należy dołączyć pisemne zobowiązanie do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia mieszkania w terminie do 6 miesięcy od zawarcia umowy o ustanowienie lub przeniesienie własności mieszkania.

Trzecim dokumentem jest pisemne oświadczenie o tym, że zakupione mieszkanie będzie służyło wyłącznie zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych.

Tak skompletowaną dokumentacje należy złożyć w wybranym banku, który następnie ją przeanalizuje i podejmie decyzję o udzieleniu kredytu hipotecznego w ramach programu MDM.

nowe inwestycje józefosław