Jak ważna jest komunikacja wewnętrzna w firmie

Jeszcze całkiem niedawno wydawało się, że w rozwoju firmy najważniejszy jest kontakt z klientem, jakość oferowanego produktu i wykonywanie zleceń w wyznaczonym terminie. Oczywiście to wszystko jest bardzo ważne, jednak trzeba tutaj zaznaczyć, że równie ważni są pracownicy, ich motywacja i pokazanie im, że to co robią dla firmy faktycznie jest zauważane i doceniane. Jednak żeby tak było, na początku trzeba zadbać o dobrą komunikację wewnętrzną w firmie. To właśnie w dużej mierze od niej zależy, w jaki sposób będą się u nas czuli nasi pracownicy i czy pozytywnie wpłyniemy na ich zaangażowanie.

Informacja jest ważna

Jeśli chodzi o komunikację wewnętrzną, to musimy pamiętać, że bardzo ważny jest przepływ informacji. Z jednej strony zarząd powinien na bieżąco informować o najważniejszych sprawach dla firmy, o tym co się w niej dzieje dobrego i złego, ale z drugiej strony również musimy wysłuchać podwładnych. Może się okazać, że spotka się z krytyką, ale jednocześnie też może być tak, że pracownicy podsuną jakieś ciekawe rozwiązania i sprawią, że łatwiej będzie znaleźć wyjście z sytuacji. Co więcej, dobra komunikacja wewnętrzna w firmie może się też opierać na burzy mózgów, gdzie podczas dyskusji rzucane są różne argumenty, z których można wybrać to, co okaże się być najlepsze. A jeśli informacja będzie rzetelna i zrozumiała, to ograniczymy niepewność i pojawianie się plotek, które mogą mieć tylko i wyłącznie negatywny wpływ na pracę całego zespołu.

W jaki sposób ma się odbywać?

Pamiętajmy, że komunikacja to nie tylko rozmowy, maile czy telefony. To również wszelkie inne kontakty, które pozwalają na lepsze poznanie się i wyrażanie swoich opinii. Dlatego warto pomyśleć o różnych imprezach integracyjnych, o szkoleniach, o telewizji albo radiowęźle. Można także wykorzystać prezentacje, albo przygotować skrzynkę uwag i pomysłów, do której pracownicy będą mogli wrzucać swoje opinie, a np. najlepsze pomysły na rozwiązanie jakichś problemów, można nagradzać jednorazową premią. Ważne jest również to, aby pracownik słyszał pochwały kiedy na nie zasługuje, żeby czuł się dowartościowany i ważny dla firmy. Powinny się one odbywać na ogólnym forum, tak aby inni też w tym uczestniczyli. Jednocześnie nagany powinny być przekazywane w cztery oczy, tak aby uszanować godność pracownika i nie zawstydzać go przed kolegami. Dobra komunikacja wewnętrzna jest niezwykle ważna dla prawidłowego działania firmy.

Dlatego właśnie ważne jest to, aby poznać jej zasady i dowiedzieć się, jak duży wpływ może mieć na działania pracowników i ich zaangażowanie.

https://atl-law.pl/prawo-gospodarcze/