Co powinna zawierać umowa?

Zakup mieszkania od dewelopera nieodzownie wiąże się ze sporządzeniem umowy. Początkowo jest to umowa przedwstępna, a w momencie odbioru mieszkania spisywana jest umowa ostateczna. Każda z tych umów powinna zawierać najważniejsze informacje odnośnie nieruchomości. Do najistotniejszych należy zaliczyć m.in.

standard wykończenia, cenę nieruchomości czy termin zakończenia inwestycji. Przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy, warto skonsultować się z prawnikiem. Niektóre zapisy mogą bowiem okazać się dla nas niezrozumiałe i tylko fachowiec pomoże nam rozwiązać wszelkie wątpliwości. Poza koniecznymi informacjami w umowie mogą widnieć treści niedozwolone. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta na bieżąco prowadzi rejestr takich klauzul.

Niedozwolonym zapisem jest m.in. informacja o karach umownych nałożonych na kupującego, gdy w tej samej umowie brak jest jakichkolwiek wzmianek o karach umownych dla dewelopera. Zgodnie z obowiązującym prawem w umowie nie mogą widnieć informacje dotyczące kar finansowych w momencie z rezygnacji kupującego. Niektórzy deweloperzy zastrzegają sobie prawo do podniesienia ceny.

Taka sytuacja jest zgodna z prawem pod warunkiem, że widnieje zapis o możliwości odstąpienia od umowy. Często zdarzają się sytuacje takie, że deweloper opóźnia termin przekazania nieruchomości kupującemu. Wówczas deweloper powinien ponieść odpowiedzialność za nie wywiązanie się z warunków umowy. Zapis taki musi znaleźć się w dokumencie. Deweloper nie może również narzucić kupującemu konieczności zakupu np.

garażu.

nowe mieszkania józefosław dom bliźniak Skórzewo