Złowrogie punkty karne

Każdy kierowca doskonale wie, czym są punkty karne. Stanowią one jeden z największych postrachów i równocześnie są powodem, dla którego zdecydowanie warto zapoznać się z przepisami ruchu drogowego. Łamanie ich może skutkować właśnie punktami karnymi, które są naturalnym wynikiem interwencji drogówki na polskich trasach i w polskich miastach. Jakie zadanie spełniają punkty karne? To obok mandatów (a więc kary typowo finansowej) element dyscyplinujący kierowców i motywujący ich do przepisowej jazdy.

Specjalny taryfikator reguluje za jakie wykroczenia przyznaje się określoną liczbę punktów karnych. Jeśli kierowca równocześnie popełnił kilka różnych wykroczeń, punkty sumuje się i zapisuje na „koncie” kierowcy. Gdy dopuszczalny limit zebranych punktów zostanie przekroczony, kierowca może utracić prawo jazdy lub zostać skierowanym na kurs uzupełniający i dodatkowy egzamin. Dlatego właśnie warto się pilnować i robić wszystko, aby znajomość przepisów ruchu drogowego była po naszej stronie doskonała.

www.ktp.edu.pl