Kredyt konsumencki. Co musi zawierać treść umowy?

www.innogenerator.pl

Kredyt konsumencki to umowa, na podstawie której przedsiębiorca udziela konsumentowi kredytu w zakresie swojej działalności. Przedsiębiorca ma obowiązek przedstawienia konsumentowi wszystkich niezbędnych informacji, które muszą znaleźć się w treści umowy. Konsument musi zobowiązać się do zapłaty oprocentowania czy innych kosztów, które wynikają z udzielenia lub spłaty kredytu.

W treści umowy zawiera się klauzule dotyczące opłat, oprocentowania i prowizji. Umowa dotycząca kredytu konsumenckiego musi zawierać określone informacje. W treści umowy musi znaleźć się informacja precyzująca wysokość kredytu, a także terminy i zasady jego spłacania.

Niezbędne są również wytyczne, co do rocznej stopy oprocentowania. Określony musi zostać całkowity koszt kredytu oraz łączna kwota wszystkich kosztów, prowizji i opłat. Przedsiębiorca ma obowiązek poinformowania konsumenta o skutkach niewykonania przez niego umowy.

Takie informacje muszą znaleźć się w treści umowy. Jeżeli przedsiębiorca zawrze je w regulaminie czy ogólnych warunkach umowy, nie spełni obowiązku i poniesie za to odpowiedzialność.

https://kancelariafeniks.com/opole-wibor/